Polish Questionnaire - IJB Strategic Plan

Page 1 of 3

Closes 14 Jul 2022

O co chodzi

Dzień dobry. Jesteśmy z Partnerstwa Opieki Zdrowotnej i Społecznej Okręgu East Lothian (East Lothian Health and Social Care Partnership). Jesteśmy odpowiedzialni za usługi opieki zdrowotnej i społecznej świadczone przez Samorząd Terytorialny oraz Krajową Służbę Zdrowia na terenie East Lothian dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Chcielibyśmy dopilnować, aby polska społeczność miała dostęp do usług opieki zdrowotnej i społecznej, której potrzebuje, i dowiedzieć się o jej doświadczeniach. Bardzo prosimy o wzięcie udziału w krótkiej ankiecie, aby pomóc nam dowiedzieć się:

  • Z jakich usług korzystają Państwo obecnie
  • Co ułatwiłoby Państwu w korzystaniu z tych usług
  • Co jeszcze pomogłoby Państwu

Informacje, które przekażą nam Państwo, zostaną wykorzystane, aby pomóc nam w opracowaniu naszego nowego Strategicznego planu świadczenia usług opieki zdrowotnej i społecznej przez kolejne trzy lata.

1. What is your name?
2. What is your email address?
3. What is your organisation?
4. 1. Prosimy nam powiedzieć, z jakich usług opieki zdrowotnej korzystają Państwo. Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe pola:
5. 2. Jako łatwo było Państwu skorzystać z tych usług?
6. Jeśli odpowiedzieli Państwo „niełatwo”, dlaczego? Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi.
7. Prosimy o zaznaczenie usług pracy socjalnej lub opieki społecznej, z których korzystają Państwo lub z których korzysta ktoś z Państwa rodziny.
8. Jeśli zaznaczyli Państwo „nieużyteczne”, co pomogłoby Państwu? Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi.
9. Jeżeli nie korzystają Państwo z usług opieki socjalnej dla dorosłych lub jeśli nie korzysta z nich członek Państwa rodziny, dlaczego nie?
10. Do której grupy wiekowej należą Państwo?
11. Która z miejscowości jest najbliższa miejsca Państwa zamieszkania?
12. Co pomogłoby Państwu w uzyskaniu usług, których Państwo potrzebują?
13. Jaki byłby najlepszy sposób przekazywania Państwu informacji? Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi.